Và bây giờ, bởi nhu cầu phổ biến. And now, by popular demand…

Một cái gì đó tôi nói rằng tôi sẽ làm gì khi tôi nhận ra có nhiều người Việt Nam ở đây.

Something I said I would do when I realised there were many Vietnamese here. …

Thân mến của tôi, tôi chỉ làm cho nhu cầu của bản thân mình. Đây là một nỗ lực để giải thích bão nhiệt đới ở Nam Trung Quốc
I suit myself my dear. This is an attempt to explain tropical storms in the South China Sea.
Tất cả các cơn bão hút một vùng nhỏ của một đại dương rộng lớn. Nhìn vào bất kỳ trang web khí tượng nào.
All storms gravitate to a small region of a big ocean. Look at any meteorological website.
[/ url]

Gió đống lên trong một khu vực khá nhỏ.
Tại sao?

Why do these winds piles up in a small area?

Advertisements

17 thoughts on “Và bây giờ, bởi nhu cầu phổ biến. And now, by popular demand…

 1. Trầm cảm TWENTYFOUR nhiệt đới (Tháng 11 ngày 07-08)Storm – Max Winds: 30 Thể loại: TDHiện tại – Winds Max: 25 Thể loại: TD Chú ý VỊ TRÍ: 080600Z — NEAR 16.7N 109.7E Chuyển động QUA sáu GIỜ – 050 DEGREES AT 06 KTS Chính xác vị trí trong vòng 030 NM VỊ TRÍ DỰA TRÊN TRUNG TÂM NẰM THEO VỆ TINH PHÂN PHỐI WIND HIỆN: MAX duy trì gió – 025 KT, cơn 035 KT Chỉ WIND bán kính có hiệu lực VỀ NƯỚC mở Tan AS Một cơn bão nhiệt đới YẾU VỀ NƯỚC REPEAT thừa nhận: 16.7N 109.7E*******ít dữ liệuNhưng.Tôi nhớ thời tiết này.Anti-xoáy ở Tây Bắc Đại Tây Dương sau đó một trận động đất gần Việt Nam.Có thể trận động đất tiêu hao năng lượng?Có lẽ nó chỉ là một "thất bại để khởi động".

 2. Date: 27 SEP-05 OCT 2011Super Typhoon-4 NALGAEADV LAT LON TIME WIND PR STAT 1 18.90 137.40 09/27/06Z 25 – TROPICAL DEPRESSION 2 18.90 137.50 09/27/12Z 25 – TROPICAL DEPRESSION 3 19.10 136.90 09/27/18Z 30 – TROPICAL DEPRESSION 4 19.10 136.60 09/28/00Z 35 – TROPICAL STORM 5 19.20 136.00 09/28/06Z 40 – TROPICAL STORM 6 18.70 135.90 09/28/12Z 50 – TROPICAL STORM 7 18.60 135.30 09/28/18Z 55 – TROPICAL STORM 8 18.30 134.30 09/29/00Z 65 – TYPHOON-1 8A 18.30 134.30 09/29/00Z 65 – TYPHOON-1 9 18.10 133.00 09/29/06Z 65 – TYPHOON-1 10 17.80 131.70 09/29/12Z 70 – TYPHOON-1 11 17.60 130.40 09/29/18Z 80 – TYPHOON-1 12 17.70 129.00 09/30/00Z 80 – TYPHOON-1 13 17.70 127.30 09/30/06Z 95 – TYPHOON-2 14 17.60 125.60 09/30/12Z 115 – TYPHOON-4 15 17.30 124.00 09/30/18Z 115 – TYPHOON-4 16 16.80 122.70 10/01/00Z 130 – SUPER TYPHOON-4 17 16.50 120.80 10/01/06Z 105 – TYPHOON-3 18 16.30 118.80 10/01/12Z 85 – TYPHOON-2 19 16.30 118.00 10/01/18Z 80 – TYPHOON-1 20 16.30 117.20 10/02/00Z 70 – TYPHOON-1 21 16.70 116.80 10/02/06Z 55 – TROPICAL STORM 22 17.00 116.00 10/02/12Z 55 – TROPICAL STORM 23 17.40 114.60 10/02/18Z 50 – TROPICAL STORM 24 17.70 113.90 10/03/00Z 50 – TROPICAL STORM 25 17.50 113.80 10/03/06Z 50 – TROPICAL STORM 26 17.70 113.20 10/03/12Z 45 – TROPICAL STORM 27 17.80 112.30 10/03/18Z 45 – TROPICAL STORM 28 18.10 111.10 10/04/00Z 40 – TROPICAL STORM 29 18.90 110.10 10/04/06Z 35 – TROPICAL STORM 30 18.90 108.90 10/04/12Z 30 – TROPICAL DEPRESSION 31 18.60 108.40 10/04/18Z 30 – TROPICAL DEPRESSION 32 18.40 107.90 10/05/00Z 30 – TROPICAL DEPRESSION 33 18.20 107.60 10/05/06Z 25 – TROPICAL DEPRESSION 34 18.10 107.40 10/05/12Z 20 – TROPICAL DEPRESSION*******Nalgae một siêu bão vào ngày 01 tháng 10 năm 2011.Đối với một ngày. Vâng!Tôi đã không mong đợi.Nhưng nó là rất tiết lộ.Nhìn vào áp lực hơn Greenland. Điều đó có nghĩa là một chu kỳ tiêu cực của Đại Tây Dương. Một cái gì đó giống như một tập phim La Nina.Bất thường hơn, áp lực cao ngoài khơi Newfoundland."Sinh đôi" hệ thống áp suất thấp ở giữa Đại Tây Dương luôn luôn cho thấy một cơn bão ở vùng nhiệt đới.Tôi đã nhận thấy điều này trước.Và tự hỏi về điều đó, quá.Một đường dây cao áp giữa 40 và 50 độ về phía bắc.Vì vậy, bây giờ tôi biết.Các đại dương là cực đoan.Một là tích cực, trong trường hợp này, Châu Á Thái Bình Dương.Một là tiêu cực, như ở đây, ở Bắc Đại Tây Dương.http://www.woksat.info/etcsjasxx/asxx10100100.html

 3. Originally posted by anonymous:

  :brrr hmm ix nix verstan ,ldsffvüoiQX65BC

  Non autem effundit imbres.Quis deus cunctarum legumQuae cum ita ipsa velitEt videtur silva lignorumIt never rains but pours.And the wood is seen as treesWho is god of all the lawsTo do thus as he please

 4. Weatherlawyer walks down the street,With (for him) some way down lowAin't no sound but the sound like rainAs a machine gets ready to codeI'm ready but are you ready for this?Are you hanging on the edge of your seat?From where comes the epiphany?That makes me so hard to beatAnother one bites the dustAnother one bites the dustAnd another one gone, and another one goneAnother one bites the dustHey, I'm the Weather for youAnother one bites the dustI know I never did it aloneMy respects to Bernard BurtonWithout him storing the Atlantic ChartsIt would have driven me mad andI never would have got it doneNo, I never would have got it doneI'm a happy chappy, I'm satisfiedWatch me turn up the heatCooking with petrol and the kettle's onOh man, this is so sweetThat's another one doneAnother one goneAs another one bites the dustThat's another one doneAnother one goneAs another one bites the dustAnyone can do what a Weatherlawyer canJust turn your head aroundYou can beat himYou can defeat himBut you can't get take his high groundWhen he's downHe's really downBut he won't give up the ghostWith god's help he's still on his feetWhen everyone else is toast.That's another one doneAnother one goneAs another one bites the dust.That's another one doneAnother one goneAs another one bites the dust.That's another one doneAnother one goneAs another one bites the dustThat's another one doneAnother one goneAs another one bites the dustRepeating the sound of the beat

 5. Tôi chỉ giải quyết một câu đố lớnTôi nghĩ sẽ không bao giờ thực hiệnKhi tôi lần đầu tiên có một tài khoản Opera, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người Việt Nam ở đây. Nó xảy ra với tôi rằng tôi có thể nhận được sự giúp đỡ từ họ để tìm các trang web thời tiết trong khu vực đó. (Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm.)Dù sao tôi thề tôi sẽ sắp xếp ra những gì gây ra các cơn bão nhiệt đới và sẽ bắt đầu với cái cổ của rừng.Và đưa nó đi đến một vài giờ trước, sau đó nó tất cả chỉ giảm trong lòng tôi.*******I just solved a great riddleI thought never would get doneWhen I first got an Opera account I noticed that there were a lot of Vietnamese on here. It occurred to me that I might get help from them to find weather sites in that region. (Well we all make mistakes.)Anyway I vowed I'd sort out what causes tropical storms and would start with their neck of the woods.And put it off till a few hours ago, then it all just dropped in my lap.

 6. Trong số tất cả những người có thể đã làm những gì tôi đã làm. (Thực sự không có gì tất cả những thông minh, chỉ cần nhìn vào hình ảnh và tưởng tượng những gì đang diễn ra, đó là tất cả.)*******Of all the people who could have done what I did. (Really nothing all that clever, just looking at pictures and imagining what was going on, that's all.)

 7. Hiệu ứng con bướm là một vấn đề cơ học chất lỏng được sử dụng trong việc tính toán thời tiết. Nó có cái gì để làm với các xoáy, một thay đổi nhỏ trong các con số được sử dụng có một ảnh hưởng lớn trên các kết quả:The butterfly effect is a fluid mechanics problem used in computing the weather. It has something to do with vortices, where a small change in the numbers used have a massive effect on the results: Tác giả của nó giống như bướm gây ra một phản ứng dây chuyền, gây ra thời tiết thay đổi. (Đó là về là có khả năng như những con ngựa ý tưởng đã được dỡ xuống ở các vĩ độ ngựa.)Nói trong đó. Đây là những gì Bắc Đại Tây Dương trông giống như khi có một cơn bão lớn hơn ở Châu Á Thái Bình Dương:Its author likened it to butterflies causing a chain reaction, that causes weather to change. (That's about as likely as the idea horses were unloaded in the horse latitudes.)Talking of which. This is what the North Atlantic looks like when there is a major typhoon over in the Asian Pacific: Các dòng chảy bình thường là: áp suất thấp ngoài khơi Newfoundland (và có một số những thứ khác lẻ đang diễn ra ở trong đó.)Không ai bao giờ nhìn nó theo cách tôi chỉ cần làm. Rất nhiều người trong chúng ta đã nhìn thấy nó và tự hỏi. Tôi muốn biết mức thấp trong trung tâm (một hệ thống tổng hợp (một lần nữa bất thường)) là một hiện tượng xuất hiện với cơn bão như vậy.Tôi chỉ không bao giờ nhìn thấy rõ ràng trước khi ngày hôm nay. (09 Tháng mười một năm 2011.)The normal flow is Low pressure off Newfoundland and there are several other odd things going on in it.Nobody ever looked at it the way I just did. Lots of us ahd seen it and wondered. I'd known the Lows in the centre a composite (again unusual) was a phenomenon that appeared with such typhoons.I just never saw the obvious before today.

 8. I thought I' see if any VietNamese would call in if I wrote it in their tongue.Of course I don't know what Google did to it. It may be gibberish to them as well as me.Afterwards I started revising it to both languages. Since I have had some sleep it occurred to me to rewrite it in English but do all the storms for the year.I only chose the ones that came near Vietnam, never even got around to doing the others of them too neither. My head was blowing a gasket last night.

 9. Originally posted by Zulia:

  What the heck happened here? Its like a storm where everything got all mixed up.

  It should go back to something like it was the week before, with this chart: But look how similar the situation is to that on the black and white one above (midnight 1 October) 2010.

 10. ,Yeah, i can see the motion of the butterfly effect there. The winds,flowing meeting together like a mating butterfly! Ah, i see ,,,,,,,,,,,,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s